اندازه استاندارد صندلی های بزرگسال

اندازه استاندارد صندلی های بزرگسال

اهمیت اندازه استاندارد صندلی ها وجود یک استاندارد جهانی در طراحی و ساخت انواع صندلی بسیار حائز اهمیت است. این استاندارد براساس ارگونومی بدن انسانها به وجود آمده است تا به افراد این امکان را بدهد که در مدت زمان نشستن بر روی صندلی، احساس راحتی و آرامش بیشتری داشته باشند....